Skela, Janez, and Urška Sešek. 2024. “Od Globalnih Smernic Do Lokalnih Kontekstov: Učenje in poučevanje Tujih Jezikov V Sloveniji”. Jezik in Slovstvo 57 (3-4): 63-82. https://doi.org/10.4312/jis.57.3-4.63-82.