Virk, Tomo. 2024. “Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in Pogum”. Jezik in Slovstvo 58 (1-2): 39‒49. https://doi.org/10.4312/jis.58.1-2.39‒49.