Smolej, Tone. 2024. “Dekle Eliza in Slovenci”. Jezik in Slovstvo 58 (1-2): 151‒160. https://doi.org/10.4312/jis.58.1-2.151‒160.