Božič, Zoran. 2024. “Delo Franceta Bevka V luči Literarne Zgodovine in srednješolskih Beril”. Jezik in Slovstvo 59 (1): 53-67. https://doi.org/10.4312/jis.59.1.53-67.