Bešter Turk, Marja. 2024. “Dejanski in želeni Vpliv Monografij Leopoldine Plut Pregelj Na poslušanje V Slovenski šoli”. Jezik in Slovstvo 60 (3-4): 123-29. https://doi.org/10.4312/jis.60.3-4.123-129.