Lengar Verovnik, Tina. 2024. “Velika začetnica: Med Odslikavanjem Stvarnosti, Jezikovnim Sistemom in Pravopisnim Dogovorom”. Jezik in Slovstvo 66 (2-3): 55-66. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17897.