Labroska, Veselinka, and Namita Subiotto. 2024. “Pravorečna in Pravopisna Norma V makedonščini – Aktualno Stanje”. Jezik in Slovstvo 66 (2-3): 193-202. https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17912.