Leben, Andreas. 2024. “Koroška in Slovenci V luči Romanopisja Ali O koroškem Slovenskem in nemškem Romanu”. Jezik in Slovstvo 69 (1-2): 123-34. https://doi.org/10.4312/jis.69.1-2.123-134.