Haramija, D. (2022) „Branje mladinskih leposlovno-informativnih knjig pri različnih predmetih v osnovni šoli“, Jezik in slovstvo, 67(1-2), str. 49–62. doi: 10.4312/jis.67.1-2.49-62.