Javor Briški, M. (2022) „Nemška književnost na Slovenskem od 11. do 16. stoletja“, Jezik in slovstvo, 67(1-2), str. 79–105. doi: 10.4312/jis.67.1-2.79-105.