Jančič, N. in Pribožič, K. (2022) „Obravnava mita lepote v delih Govekarja, Kersnika, Kvedrove in Pajkove“, Jezik in slovstvo, 67(1-2), str. 197–207. doi: 10.4312/jis.67.1-2.197-207.