Toporišič, T. (2022) “Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta”, Jezik in slovstvo, 67(3), pp. 123–135. doi:10.4312/ODDB5948.