Mlačnik, P. (2022) “Udomačeni Slovenci v detektivskih romanih Avgusta Demšarja”, Jezik in slovstvo, 67(3), pp. 5–15. doi:10.4312/jis.67.3.5-15.