Šnytová, J. (2022) “Upodobitev travmatičnih dogodkov druge svetovne vojne v sodobnem češkem romanu”, Jezik in slovstvo, 67(3), pp. 59–69. doi:10.4312/jis.67.3.59-69.