Haramija, D. (2022) “ Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih”, Jezik in slovstvo, 67(3), pp. 99–111. doi:10.4312/jis.67.3.99-111.