Kavalir, M. (2023) “Prevodni premiki v bivanjskih stavkih: o samostalniškosti angleščine in glagolskosti slovenščine”, Jezik in slovstvo, 68(1), pp. 53–66. doi:10.4312/jis.68.1.53-66.