Riman, B. and Novak Lukanović, S. (2023) “Slovenski jezik in vloga učiteljev slovenskega jezika na Hrvaškem”, Jezik in slovstvo, 68(1), pp. 19–33. doi:10.4312/jis.68.1.19-33.