Zupančič, T. (2023) “Raba polstavkov v prevodih Vernovega romana V osemdesetih dneh okoli sveta”, Jezik in slovstvo, 68(2), pp. 43–55. doi:10.4312/jis.68.2.43-55.