Valenčič Arh, U. (2023) „Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom“, Jezik in slovstvo, 68(2), str. 159–169. doi: 10.4312/jis.68.2.159-169.