Valenčič Arh, U. (2023) “Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom”, Jezik in slovstvo, 68(2), pp. 159–169. doi:10.4312/jis.68.2.159-169.