Žnidar, V. (2024) “Analiza popravkov velike/male začetnice v korpusih Šolar in Lektor”, Jezik in slovstvo, pp. 3–16. doi:10.4312/AEMZ1104.