Tivadar, H. (2023) “Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora”, Jezik in slovstvo, 68(4), pp. 5–27. doi:10.4312/jis.68.4.5-27.