Grošelj, R. (2023) “Prevajanje italijanskih izključevalnih odvisnikov v slovenščino”, Jezik in slovstvo, 68(4), pp. 203–214. doi:10.4312/jis.68.4.203-214.