Gantar, P. (2023) “Šolar-Eval: Evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih”, Jezik in slovstvo, 68(4), pp. 89–108. doi:10.4312/jis.68.4.89-108.