Kranjc, S. (2024) “Ljubica Marjanovič Umek in Urška Fekonja, Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja”, Jezik in slovstvo, 48(5), pp. 51–63. doi:10.4312/jis.48.5.51-63.