Pezdirc Bartol, M. (2024) “Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom”, Jezik in slovstvo, 49(5), pp. 13–21. doi:10.4312/jis.49.5.13-21.