Ilc, G. and Stopar, A. (2024) “Angleški končni -e in Slovenski pravopis”, Jezik in slovstvo, 49(5), pp. 25–31. doi:10.4312/jis.49.5.25-31.