Novak Popov, I. (2024) “»Pozabljena« slovenska pričevanja iz vélike vojne”, Jezik in slovstvo, 50(1), pp. 9–24. doi:10.4312/jis.50.1.9-24.