Zver, G. (2024) “Tema ljubezni skozi prizmo simbolnega v pripovedni prozi Andreja Hienga”, Jezik in slovstvo, 50(1), pp. 37–50. doi:10.4312/jis.50.1.37-50.