Fišer, D. (2024) “Jezikovne tehnologije od študija do zaposlitve”, Jezik in slovstvo, 50(1), pp. 101–116. doi:10.4312/jis.50.1.101-116.