Leben, A. and Köstler, E. (2024) “Literatura in odpor, odpor v literaturi”, Jezik in slovstvo, 50(2), pp. 105–116. doi:10.4312/jis.50.2.105-116.