Žbogar, A. (2024) “Kratka proza na prelomu tisočletja”, Jezik in slovstvo, 50(3-4), pp. 17–26. doi:10.4312/jis.50.3-4.17-26.