Kordigel, M. and Ropič, M. (2024) “O uspešnosti dvotirnega komunikacijskega modela književne vzgoje: rezultati empirične raziskave”, Jezik in slovstvo, 50(5), pp. 21–34. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17350 (Accessed: 13 June 2024).