Bošnjak, B. (2024) “Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja)”, Jezik in slovstvo, 50(6), pp. 43–61. doi:10.4312/jis.50.6.43-61.