Kodre, P. (2024) “Južnoslovansko kulturno zbliževanje v berilih za osmo leto šolanja po razpadu Avstro-Ogrske”, Jezik in slovstvo, 51(6), pp. 47–54. doi:10.4312/jis.51.6.47-54.