Jarnovič, U. (2024) “Diskurzivne značilnosti sms-ov”, Jezik in slovstvo, 52(2), pp. 61–79. doi:10.4312/jis.52.2.61-79.