Pisanski Peterlin, A. (2024) “Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino”, Jezik in slovstvo, 52(3-4), pp. 7–19. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17400 (Accessed: 13 June 2024).