Ferbežar, I. and Stabej, M. (2024) “Razumeti razumevanje”, Jezik in slovstvo, 53(1), pp. 15–31. doi:10.4312/jis.53.1.15-31.