Koron, A. (2024) “Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi”, Jezik in slovstvo, 53(3-4), pp. 7–21. doi:10.4312/jis.53.3-4.7-21.