Tratnik, S. (2024) “Avtobiografskost kot umeščanje osebne izkušnje”, Jezik in slovstvo, 53(3-4), pp. 69–74. doi:10.4312/jis.53.3-4.69-74.