Čebulj Sajko, B. (2024) “Raziskovanja življenjskih zgodb v slovenski etnologiji: kaj je novega na tem področju po letu 1990”, Jezik in slovstvo, 53(3-4), pp. 115–129. doi:10.4312/jis.53.3-4.115-129.