Zorman, B. (2024) “Lepe slikanice: literatura v slovenskem filmu med leti 1948 in 1991”, Jezik in slovstvo, 53(6), pp. 3–22. doi:10.4312/jis.53.6.3-22.