Dukič, D. (2024) “Poimenovanja argumentacije v referenčnem korpusu FidaPLUS”, Jezik in slovstvo, 54(5), pp. 41–56. doi:10.4312/jis.54.5.41-56.