Stritar, M. and Stabej, M. (2024) “Večjezičnost v institucijah Evropske unije – ali res deluje?: slovenščina v Svetu EU”, Jezik in slovstvo, 54(5), pp. 57–72. doi:10.4312/jis.54.5.57-72.