Čeh Steger, J. (2024) “Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove samorastniške novele”, Jezik in slovstvo, 55(3-4), pp. 53–62. doi:10.4312/jis.55.3-4.53-62.