Leben, A. (2024) “Prežihov Voranc in avstrijska Koroška ali o težavah s Prežihom”, Jezik in slovstvo, 55(3-4), pp. 89–99. doi:10.4312/jis.55.3-4.89-99.