Pogačar, T. (2024) “»Rodil(a) se je v . «: biografski kompleks slovenske literarne zgodovine”, Jezik in slovstvo, 55(5-6), pp. 25–34. doi:10.4312/jis.55.5-6.25-34.