Pirc, V. (2024) “Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje med letoma 1997 in 2007”, Jezik in slovstvo, 57(1-2), pp. 35–48. doi:10.4312/jis.57.1-2.35-48.