Ferbežar, I. (2024) “»Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji …«: testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji”, Jezik in slovstvo, 57(3-4), pp. 29–45. Available at: https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/17551 (Accessed: 14 June 2024).