Skela, J. and Sešek, U. (2024) “Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov: učenje in poučevanje tujih jezikov v Sloveniji”, Jezik in slovstvo, 57(3-4), pp. 63–82. doi:10.4312/jis.57.3-4.63-82.